img_category7

משפט מסחרי

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקיף למכלול צרכיהם של לקוחותינו העסקיים תוך מתן מענה שוטף לדרישותיהם המשפטיות המתעוררות במהלך הניהול היומיומי של עסקיהם.

במסגרת זו מתמחה משרדנו בעריכת הסכמים מסחריים על כל גווניהם לרבות הסכמי ייזום, הקמה, רכישה ומכירה, הסדרי ממון, הסכמי הפצה, זיכיון, הסכמים בין בעלי מניות, הסכמי עבודה ומבחר רחב נוסף של הסכמים והתקשרויות.

לנוכח התמחותו המקצועית של צוות המשרד, באפשרותנו ליתן מענה מיומן ומיידי לכלל צרכיהם המשפטיים של לקוחותינו.